Den første boka

Fru Winsnes’ datter, Barbara, fortalte i barndomserindringene sine at hele kokebokeventyret starta med at fru Winsnes lagde en håndskrevet kokebok som Barbara skulle få med seg når hun gifta seg.  Selv ga naturligvis fru Winsnes flere grunner enn som så: i forordet til førsteutgaven skrev hun om “den Uvidenhed, hvori jeg henlevede min første Ungdom…