Risengryns-grød

Conrad Nicolai Schwach skrev engang et helt absurd dikt som het «Nyttaarsaften: en idyl.» Diktet er 20 sider langt og beskriver hver eneste lille ting som gjøres på en hypotetisk nyttårsaften i et prestehjem. Et forsøk på deklamasjon avslørte at diktet ikke er så godt å høre på, men heldigvis er det om ikke annet…